Til tjenesteoversikten ↓

Kurs og seminarer

Fishguard arrangerer fagmøter, kurs og undervisning med fokus på fiskehelse, fiskevelferd og legemiddelbruk.

Fishguard tilbyr blant annet:

  • Fiskevelferdskurs for matfisk- og settefiskanlegg:
    Kurs i fiskevelferd jfr. godkjenningskravet i driftsforskriften §6, fjerde ledd. Det er lovpålagt at alle driftsledere og røktere skal ha gjennomført godkjent kurs i fiskevelferd innen 1. januar 2011.
  • Fiskevelferdskurs for slakteri:
    Kurs i fiskevelferd jfr. forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr, §11.
  • Medhjelperkurs for bruk av legemidler:
    Gir deltakerne godkjenning som veterinære medhjelpere.

Til toppen ↑