Til tjenesteoversikten ↓

Faglige vurderinger og råd

Fishguard er din faglige rådgiver i forebygging av sykdom, driftsoptimalisering og hygiene.

Fishguard har bred kompetanse i skjæringspunktet fiskehelse og produksjon. Ved å kartlegge prosedyrer og fysiske forutsetninger på anlegget kan vi bidra til forbedringer i forhold til fiskehelse, fiskevelferd, effektivitet og dødelighet. Sentrale punkter for denne typen kartlegging kan være:

  • Vurdering av helsestatus på eksterne anlegg
  • Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer knyttet til drift av anlegg.
  • Utarbeidelse av bekjempelsesplan, områdebruk m.m

Sentrale fokusområder hvor Fishguard kan gjøre en forskjell for din produksjon:

Vannkvalitet settefisk: God vannkvalitet i settefiskproduksjon er avgjørende for å sikre stabil og god produksjon. Vi tilbyr kartlegging og rådgivning.

Bedøvelse og vaksinering: Bedøvelsesbadet er et samspill mellom fisk, bedøvelse og vannkjemi. Vi hjelper deg å sikre at denne delen av produksjonen foregår mest mulig optimalt for fisken. Produksjon av laks i sjø er helt avhengig av at vaksinering har foregått på en betryggende måte, både når det kommer til stikksted, deponering av vaksine og immunisering i etterkant av vaksineringen. På begge områder kan vi tilby råd og veiledning.

Smoltifisering: Sykdom, vannkvalitet og hvordan en disponerer biomassen, påvirker smoltifiseringen i stor grad. Dette må sammenholdes med smoltsignaler en gir fisken, for å sikre et forutsigbart smoltifiseringsresultat for hele fiskegruppen.

Stress: Det er velkjent at stress kan redusere laksens evne til å bekjempe en infeksjon. Ved å redusere stressnivået vil man redusere risikoen for sykdomsutbrudd. Fishguard tilbyr tjenester innenfor stresskartlegging i settefisk- og matfiskanlegg, med tanke på redusere risiko, øke velferd, redusere svinn og forbedre vekst.

Til toppen ↑