Til tjenesteoversikten ↓

Flytting, utvidelse eller etablering av ny oppdrettslokalitet

Fishguard påtar seg hele eller deler av arbeidet knyttet til utforming av søknader om etablering av nye oppdrettslokaliteter, eller søknader om endringer av eksisterende lokaliteter.

En ryddig og fullstendig søknad basert på solide faglige vurderinger øker sjansene for at søknaden blir innvilget. En god søknad som inneholder alle nødvendige opplysninger bidrar også til å redusere saksbehandlingstiden, og reduserer dermed også tiden det tar før lokaliteten kan tas i bruk.

Fishguard påtar seg alt det praktiske arbeidet med prøvetaking, strømmålinger, bunnundersøkelser etc. Vi bidrar med vurderinger av lokalitetens egnethet, rådgivning med hensyn til optimal plassering, utforming av søknaden så vel som kontakt med myndighetene.

Fishguard har ansatte med bred kompetanse innen vurdering av lokaliteter og utforming av søknader,  i tillegg til lang erfaring fra offentlig forvaltning. Det gjør Fishguard til en god og nyttig støttespiller ved utforming av søknader.

Til toppen ↑