Til tjenesteoversikten ↓

Kystsoneplaner

Fishguard yter rådgivning til kommuner knyttet til utarbeidelse av kystsoneplaner.

En kystsoneplan skal gi en detaljert oversikt over hvilke aktiviteter ulike områder langs kysten er avsatt til. Slike arealplaner er et av flere viktige styringsverktøy for forvaltningen ved godkjenning av nye oppdrettslokaliteter.

Til toppen ↑