Til tjenesteoversikten ↓

Miljøundersøkelser

Fishguard leverer en rekke tjenester innen miljøundersøkelser og -overvåkning for både kommuner, industri, oljeselskaper og akvakulturnæringen.

Fishguard tilbyr akkrediterte lokalitetsundersøkelser, B- og C-undersøkelser (tidligere MOM), bløtbunnsprøvetaking med taksonomisk analyse og strandsoneundersøkelser. Vi bidrar også med råd og veiledning knyttet til søknader om nye lokaliteter for akvakultur samt optimal plassering av anlegg, vi foretar overvåkning av miljøforhold i vannsøylen og gjør risikovurdering knyttet til forurenset sediment.

Alle typer undersøkelser utføres i tråd med gjeldende regelverk, standarder og veiledere. Fishguard kan også levere skreddersydde løsninger der det er aktuelt.

Fishguard har to miljøavdelinger, lokalisert i henholdsvis Bergen (akkrediteringsnummer Test 157) og Måløy (akkrediteringsnummer Insp 043).

Fishguard Miljø avdeling Bergen var tidligere en del av Uni Research AS sin avdeling SAM-Marin og har lang erfaring med resipientundersøkelser og miljøovervåkning for både industri (landbasert og offshore), akvakultur og kommuner. Kontaktperson for avdeling Bergen er Frøydis Lygre.

Fishguard Miljø avdeling Måløy var tidligere en del av Fjord Lab og har utført miljøundersøkelser siden 1988. Avdelingen er nå flyttet til Florø og kontaktperson ved denne avdelingen er Jan Arne Holm.

Til toppen ↑