Til tjenesteoversikten ↓

Helsekontroll

Fishguard utfører helsekontroll i oppdrettsanlegg for laksefisk og marine arter langs hele norskekysten.

Fishguard utfører regelmessige risikobaserte helsekontroller i tråd med Akvakulturdriftsforskriften der det er fastsatt 12 besøk i året for settefisk og stamfisk, og 6 besøk i året for matfisk. Ved hvert besøk vurderes risiko for introduksjon av smitte til lokaliteten, sykdomsutvikling, og smittespredning mellom lokaliteter. I tillegg gjennomføres en generell vurdering av fiskevelferden. Hvert besøk etterfølges av besøksrapport, som beskriver relevante forhold knyttet til drift og biomasse ved besøket.

I tillegg til pålagte helsekontroller tilbyr Fishguard blant annet:

–       Vaksine- og bivirkningskontroll. Kontrollen etterfølges av en rapport som innbefatter forhold knyttet til, beskrivelse og vurdering av vaksinering. I etterkant av sjøsetting følges fisken opp med tanke på vaksinebivirkninger.

–       Smoltstausrapport. I forkant av sjøutsett av smolt vurderes smolten med hensyn på sjøvannstilpasning, ytre parametere, helsestatus og sykdomshistorie. I etterkant utsendes en rapport som følger med fisken til sjølokaliteter.

–       Akuttbesøk. Ved økt dødelighet, sykdomsutbrudd eller andre uforutsette hendelser rykker fiskehelsepersonell fra Fishguard ut på kort varsel og utfører helsekontroll med prøveuttak og oppfølging.

–       Screeningsprøver, lusetelling, og avlusning. Fishguard er behjelpelig ved uttak av screeningsprøver, samt tilstedeværelse ved lusetelling og avlusning.

Relevante lover og forskrifter

 

Til toppen ↑