Til tjenesteoversikten ↓

Diagnostikk

Ved økt dødelighet uten kjent årsak eller ved mistanke om sykdom skal det straks gjennomføres helsekontroll for å avklare årsaksforhold.

Fishguards veterinærer og fiskehelsebiologer gjør jobben, og finner fram til riktig diagnose eller tilstand basert observasjoner, kliniske funn og diagnostiske analyser av vevsprøver.

Fishguard gjør uttak for blant andre følgende analyser:

  • Bakteriologi, der fiskepatogene (sykdomsfremkallende) bakterier påvises.
  • Fiskepatogene bakterier, der antibiotikafølsomhet testes før eventuell behandling.
  • IPN-virus, som påvises ved hurtigtest (antistoff/agglutinasjon).
  • Histopatologiske undersøkelser.
  • Resistensundersøkelse av lakselus

 

Faktaark om sykdommer

Faktaark for de mest kjente og vanlige sykdommene.

Til toppen ↑