Til tjenesteoversikten ↓

Våre tjenester

Fishguard tilbyr et bredt spekter av tjenester innen fiskehelse, miljø og rådgivning.

Fishguard har en helhetlig tilnærming til fisk, produksjon og miljø. Våre fiskehelseavdelinger har erfarne veterinærer og fiskehelsebiologer som jobber tett sammen med kundene i havbruksnæringen for å sikre god fiskehelse, fiskevelferd og en sunn og effektiv biologisk produksjon.

Miljøavdelingene våre tilbyr en rekke miljøundersøkelser, akkrediterte lokalitetsundersøkelser, B- og C-undersøkelser (tidligere MOM), resipientundersøkelser og strandsoneundersøkelser.

Fishguard har eget laboratorium akkreditert for taksonomisk analyse av bunnprøver, og tilbyr også kurs og rådgivning til våre kunder i tråd med gjeldende krav og skiftende utfordringer i havbruksnæringen.

 

Til toppen ↑