Våre avdelinger ↓

Om Fishguard

I Fishguard skal kunnskap, spesialisering og en mer helhetlig tilnærming til fiskehelsearbeid bidra til bedre biologiske resultater i norsk fiskeoppdrett.

Fishguard har som mål å tilby et mer helhetlig tjenestetilbud som med faglig tyngde kan ta en mer aktiv og rådgivende rolle i hele produksjonskjeden. Vi ønsker å bidra til en sunnere, smartere, mer bærekraftig og mer effektiv produksjon i norsk oppdrettsnæring.

Fishguards veterinærer og fiskehelsebiologer er på plass langs hele kysten, fra nord til sør. Deres kompetanse er kjernen i våre tjenester til alle ledd i produksjonskjeden.

Førstelinjetjenesten av dyktige veterinærer og fiskehelsebiologer er desentralisert for å være tett på kundene våre i oppdrettsnæringen. I tillegg er clusterbaserte og spesialiserte kompetansemiljøer i viktige regioner en del av Fishguards strategi.

En riktig plassert lokalitet med gode miljøforhold legger til rette for optimal produksjon med god tilvekst og god fiskehelse. Fishguard AS tilbyr akkrediterte lokalitetsundersøkelser samt en rekke ulike miljøundersøkelser og strømmålinger som bidrar til å kartlegge miljøforholdene ved en oppdrettslokalitet.

 

Personvernerklæring

Les vår personværnerklæring i disse dokumentene (engelsk tekst)
Privacy policy
GDPR privacy notice

Til toppen ↑