Våre avdelinger ↓

Vestlandet

Bergen – Fiskehelse

Thormøhlensgate 55
5006 Bergen

Lene Høgset, Leder for fiskehelse
Tlf.: 95 21 35 35
E-post: lene.hogset@fishguard.no
Arild Kollevåg, Fiskehelsebiolog
Tlf.: 48 31 24 50
E-post: arild.kollevaag@fishguard.no
Ole Edvard Hagen, Fiskehelsebiolog
Tlf.: 48 08 21 26
E-post: ole.edvard.hagen@fishguard.no
Hilde Frotjold, Fiskehelsebiolog
Tlf.: 90 64 99 52
E-post: hilde.frotjold@fishguard.no

Bergen – Miljø

Thormøhlensgate 55
5006 Bergen

Frøydis Lygre, Avdelingsleder
Tlf.: 92 26 21 17
E-post: froydis.lygre@fishguard.no
Kristin Hatlen, Marinbiolog | Økotoksikolog
Tlf.: 48 15 64 49
E-post: kristin.hatlen@fishguard.no
Øydis Alme, Marinbiolog | Taksonom
Tlf.: 97 46 85 75
E-post: oydis.alme@fishguard.no
Anne Christine Knag, Økotoksikolog
Tlf.: 97 04 63 02
E-post: anne.christine.knag@fishguard.no
Stian Ervik Kvalø, Marinbiolog
Tlf.: 97 14 38 79
E-post: stian.kvalo@fishguard.no
Silje Hadler-Jacobsen, Marinbiolog
Tlf.: 98 01 84 35
E-post: silje@fishguard.no
Ragni Torvanger, Marinbiolog
Tlf.: 97 08 66 11
E-post: ragni.torvanger@fishguard.no

Bergen – Taksonomilaboratorium

Thormøhlensgate 55
5006 Bergen

Ragna Tveiten, Teknisk leder taksonomilaboratorium
Tlf.: 98 03 10 72
E-post: ragna.tveiten@fishguard.no

Smøla

Anne Moberg Vossgård, Fiskehelsebiolog
Tlf.: 994 68 074
E-post: anne.vossgard@fishguard.no

Florø

Strandgata 15, 6900 Florø
floro@fishguard.no

Jan Arne Holm, Senior rådgiver fiskehelse og miljø
Tlf.: 97 56 55 04
E-post: jan.arne.holm@fishguard.no
Thomas Kloster-Jensen, Fiskehelsebiolog
Tlf.: 91 69 97 11
E-post: thomas.kloster.jensen@fishguard.no
Synnøve Åhjem, Fiskehelsebiolog
Tlf.: 473 34 568
E-post: synnove.ahjem@fishguard.no

Til toppen ↑