Til nyhetsoversikten ↓

Fishguard Miljø Bergen søker Taksonom

Hos Fishguard Miljø Bergen blir du del av et team som i dag omfatter 9 engasjerte marinbiologer, taksonomer, toksikologer og andre med ulike former for biologisk bakgrunn og utdannelse. Vi har også samarbeid med andre avdelinger i Fishguard samt Universitetet i Bergen.

Fishguard Miljø Bergen utfører marine miljøundersøkelser i henhold til vanndirektivet på oppdrag fra oppdrettsnæringen, kommuner og fylker, samt industri med utslipp til det marine miljø. Arbeidet foregår i hovedsak i norske fjorder, på eksponert kyst og i Nordsjøen på norsk sokkel.

Fishguard Miljø Bergen er akkreditert for prøvetaking, taksonomiske analyser, faglige vurderinger og fortolkninger. Vi har eget laboratorium akkreditert for taksonomisk analyse av bunnprøver, og tilbyr også kurs og rådgiving til våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

En sentral del av stillingen vil være artsbestemmelse av bløtbunnsfauna. Vi utfører prøvetaking av sediment, vann og biota i det marine miljø ved hjelp av båt eller strandsoneundersøkelser. Tilbake på land gjennomfører vi taksonomiske analyser, biologiske beregninger, faglige vurderinger og rapportering. Vi utfører også strømmålinger, naturtypekartlegging og eksponeringsforsøk.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Våre søkere må ha relevant utdanning på masternivå eller høyere, primært med erfaring innen taksonomisk analyse av marin bløtbunnsfauna. Spesialkompetanse på dyregruppene Mollusca og Crustacea ønskes. Vi ønsker oss en strukturert og initiativrik medarbeider som er positiv, handlekraftig og utadvendt. Søkere må være fleksible og ha mulighet til å delta på tokt- og feltarbeid. Oppgavene krever til tider tett samarbeid og faglige diskusjoner i større eller mindre grupper. Gode samarbeidsevner er derfor viktig.

Krav til førerkort klasse B.

Krav til å kunne kommunisere flytende på norsk, muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:

Faglig spennende utfordringer og en variert arbeidsdag som inkluderer felt og tokt, i tillegg til arbeid på kontor og laboratorium. Hos oss blir du del av et hektisk og hyggelig arbeidsmiljø i et selskap på vei oppover.

Gode lønns- og pensjonsbetingelser.

 

Søknad og CV sendes til soknad@fishguard.no

Søknadsfrist: 1. oktober 2018

 

Spørsmål om stillingen rettes til:

Frøydis Lygre, avdelingsleder

E-post: froydis.lygre@fishguard.no

Tlf: 92 26 21 17

 

Om Fishguard:

Fishguard AS ble etablert i 2012 og tilbyr fiskehelsetjenester, rådgiving og driftsoptimalisering til kunder innen havbruk samt et vidt spekter av miljøtjenester til industri, kommuner, fylker og oppdrettsnæringen. Med sitt brede kompetansefelt er Fishguard AS en foretrukket tjenesteleverandør for den voksende havbruksnæringen så vel som andre med virksomhet knyttet til det marine miljø.

27. august 2018

Til toppen ↑