Til nyhetsoversikten ↓

Fiskevelferdskurs i Bergen i november

Fishguard inviterer til fiskevelferdkurs i Bergen 28-29.november 2016. Alle som jobber med fisk på akvakulturanlegg, røktere og driftsledere er forpliktet i henhold til Akvakulturdriftforskriften § 6 å ha gjennomført et 2 dagers kurs i fiskevelferd.

Kurset er tilrettelagt som førstegangskurs og repitisjonskurs for alle som jobber med fisk på matfiskanlegg og settefiskanlegg. Mattilsynet krever at man går fiskevelferdskurs hvert 5. år.

Sted:               Scandic hotell Kokstad (Kokstadflaten 2, et par km fra Flesland flyplass ).
Tid:                 28.-29. november 2016, kl 09-16
Målgruppe:    Alle som håndterer fisk på matfiskanlegg og settefiskanlegg

Første dag er generell del der vi er samlet settefisk og matfisk, mens andre dag er spesiell del der vi blir delt i to for å kunne tilpasse undervisningen til settefisk og matfiskrelaterte problemstillinger.

Dag 1 : Generell del

 • Etikk og dyrevelferd fisk
 • Fiskens biologi, anatomi, fysiologi, sykdommer
 • Vaksinering – fiskevelferd fra smolt til slakt (MSD Animal Health)
 • Stress og velferd
 • Regelverk
 • Velferdsindikatorer
 • Quiz

DAG 2- Matfisk

 • Velferdsmessig håndtering
 • Lakselus og behandling
 • Begroingsorganismer (BH)
 • Fiskevelferd og tilpasning til matfiskproduksjon – gruppearbeid
 • Quiz

DAG 2- Settefisk

 • Smolt og smoltkvalitet
 • Vannkvalitet
 • Bedøvelse og sedering
 • Fiskevelferd og tilpasning til settefiskproduksjon – gruppearbeid
 • Quiz

Kursholdere:
Arild Kollevåg, Peter Østergård og Lene Høgset (Fishguard AS)

Foredragsholdere:
Niels Petter Maaseide (MSD Animal Health) og Björgólfur Hávarðsson

Bindende påmelding sendes til arild.kollevaag@fishguard.no eller lene.hogset@fishguard.no innen 21.11.2016

 

18. november 2016

Til toppen ↑