Til nyhetsoversikten ↓

Fishguard styrker miljøtjenesten

Fishguard styrker miljøtjenesten

Fra nyåret overtar Fishguard den deleb av SAM-Marin hos Uni Research i Bergen som leverer konsulentbaserte tjenester innen overvåking av det marine miljøet.

Konsulenttjenestene omfatter miljøundersøkelser og overvåkninger av miljø på land og i sjø for kommuner, oljerelaterte virksomheter og oppdrettsanlegg i hele Norge.

– Uni Research er et forskningsselskap som ønsker å styrke forskningsfokus innen marin miljøovervåkning fremover. Som et ledd i denne prosessen avvikler vi den konsulentbaserte miljøtjenesten ved selskapet, og knytter til oss Fishguard som en strategisk samarbeidspartner inn mot havbruksindustrien, sier forskningsdirektør Hans Kleivdal.

Behov for å øke kapasiteten

– Fishguard er et landsdekkende selskap i vekst som leverer tjenester innen fiskehelse og marin miljøovervåking. Vi så at vi hadde et stort behov for å øke kapasiteten innen akkrediterte marine miljøtjenester for å dekke etterspørselen fra kundene, sier daglig leder i Fishguard, Paal Christian Krüger.

Han legger til at styret i Fishguard er svært fornøyd med å få på plass kjøpet.

– Ikke bare tilfører dette oss økt kapasitet, men også en unik kunnskap som gir tjenestetilbudet vårt en mer faglig tyngde, sier Krüger om avdelingen som siden 70-tallet har utført marine miljøundersøkelser.

Den nye avdelingen vil den første tiden fortsette å sitte i de samme lokalene som i dag, ved Høyteknologisenteret. Tanken er om kort tid å få samlokalisert med den eksisterende Fishguard-avdelingen i Bergen som i dag holder til i Skuteviksbodene.

Fishguard får gjennom overdragelsen 9 nye medarbeidere og er da oppe i 46 ansatte.

23. desember 2015

Til toppen ↑